Kiki Koekoek

Kiki Koekoek zou zich de veren uit het lijf kunnen trekken! Waar moet ze nu haar eieren leggen? Wijd en zijd zijn alle nesten al vol. Wat nu gedaan? Als koekoek heeft ze nooit geleerd een eigen nest te bouwen. Net dit jaar wil ze uitzonderlijk veel eieren leggen. Help Kiki Koekoek en bouw met stokjes een nest voor al haar eieren. Maar let op! Geduld is niet Kiki’s sterkste kant. Er liggen nauwelijks wat geschikte takken op de constructie, of de eerste eieren donderen al naar beneden door het half afgewerkte nest. Wie slaagt er als eerste in om de eieren veilig in de wirwar van het nest te leggen en Kiki Koekoek op haar broedsel te zetten?

4-99 jaar
2-5 spelers

Je vindt  Kiki Koekoek in de stand van HABA.