Odin

Ga op avontuur in de wereld van de Vikingen en ga aan de slag als handelaar, jager of plunderaar. Bouw huizen, ontdek verre landen en draag elke ronde bij aan het feest ter ere van Odin.
Probeer op je dorpsbord je goederen die je tijdens het spel krijgthandig te plaatsen, zodat velden wordenafgedekt en daarmee zijn inkomstenelke ronde stijgen. Goederen kunnen opverschillende manier worden gekregen. Jekrijgt ze via verschillende ambachtskaarten,door nieuwe eilanden te ontdekken of dooracties uit voeren. In het midden van de tafelligt het actiebord waarop de verschillendeacties zijn afgebeeld. Voor het uitvoerenvan een actie heb je vikingen nodig. Voorde dure en vaak meer interessante actiesheb je meer vikingen nodig, dus is hetvan belang de juiste keuze te maken omje optimaal te kunnen ontwikkelen. Actiesgebruik je om te handelen, goederen teproduceren, eilanden te ontdekken, nieuweschepen te kopen, ambachtskaarten tespelen of te gaan jagen.
De keuze is enorm een groots avontuur wacht op je!
1-4 spelers
vanaf 12 jaar
120 min

Je vindt Odin in de stand van White Goblin Games,