Mahjongclub De Oase

Mahjong is een intrigerende mix van inzicht en geluk, berekening en willekeur, symboliek en realiteit.

Mahjongclub ‘de Oase’ werd opgericht op 1 september 1997 op initiatief van Dewi en Elza, beiden inwoners van IJsselstein. Doelstelling was niet alleen het Mahjongspel in Nederland – en vooral in IJsselstein- te promoten maar ook om autochtone en allochtone (oudere) inwoners met elkaar in contact te brengen. Dit om het respect, begrip en het leefklimaat tussen de verschillende bevolkingsgroepen te vergroten.

De naam Mahjongclub ‘ de Oase’ is ontstaan omdat het sociaal cultureel centrum voor ouderen in IJsselstein ‘de Oase’ heet.
Zij biedt ons vanaf het begin onderdak.

Het lidmaatschap staat open voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, herkomst, levensbeschouwing, geaardheid of woonplaats. Mede onder invloed van de locatie en speeltijden bestaat het ledenbestand voornamelijk uit 50+ ers.

Wilt u een keer vrijblijvend komen spelen, alleen maar kijken of meer informatie, kunt u een e-mail sturen naar: mha.jansen3@gmail.com

We spelen in principe elke dinsdag- en woensdagmiddag van 13.30 uur tot 17.00. De eerste dinsdag van de maand doen we mee met de KBO-spellenmiddag en dan spelen we van 13.00 – 16.30 uur.

Bekijk de site van deze deelnemer