In het eerste millennium VC ontstonden er in het Mediterrane gebied Stadstaten en etnische groepen – soms verspreid over grote gebieden. Door talrijke veroveringen en handel bereikten deze nieuwe staten, koninkrijken en Bevolkingen hun respectievelijke “gloriedagen”.

In Gentes leiden spelers hun volk doorheen de hoogtes en laagtes van de geschiedenis en trachten ze een vaste plaats te veroveren in de annalen. Je leidt priesters, soldaten, handelaars, ambachtslieden, edellieden en geleerden op om vooraanstaande Steden op te richten en majestueuze monumenten te bouwen. Een vernuftig tijdmechanisme vergt zeer veel uiteenlopende tactische beslissingen van de spelers.