Het SpellenLab

Het SpellenLab van VIVES – de grootste spellencollectie ter wereld – wil het gebruik van bord- en gezelschapsspellen stimuleren. Dit gebeurt door het geven van vormingen aan studenten, leerkrachten en medewerkers uit verschillende sectoren, maar ook door het organiseren van spelactiviteiten voor alle geïnteresseerden. 

SpellenLab is een onderdeel van het studiegebied onderwijs van Hogeschool VIVES en houdt zich al sinds 2000 bezig met de integratie van spellen in de klas. Sinds enkele jaren ligt de focus ook op het gebruik van spellen binnen de zorgsector. Ook bedrijven kunnen bij ons terecht voor teamgerichte vormingen en activiteiten. Er wordt niet alleen gezocht naar de meest interessante spellen voor elk van de verschillende doelgroepen of doelstellingen, maar ook naar een zo ideaal of ruim mogelijke manier om die spellen ook daadwerkelijk in te zetten. Daarnaast bieden we ook vrijetijdsactiviteiten aan voor gezinnen en spelliefhebbers en zijn er rondleidingen voor erfgoedliefhebbers. 

De verzameling spellen waaruit geput wordt, bevat reeds meer dan 22 000 verschillende titels. Over elk van deze spellen wordt zoveel mogelijk relevante informatie opgezocht en opgeslagen in onze centrale database. 

Gratis workshop op Spellenspektakel

Gezelschapsspellen zijn niet weg te denken uit onze cultuur, maar ook in de klas kunnen ze een grote rol spelen.
Heel wat reken-, taal- en andere vaardigheden, sociale vaardigheden, executieve functies… kunnen getraind worden met spellen.
Tijdens deze sessie bekijken we kort een aantal spelsystemen van spellen die interessant zijn voor de klaspraktijk of in de therapie. 

We geven op zaterdag en zondag een korte sessie voor leerkrachten, mensen uit de zorg die spellen willen inzetten in de praktijk. Dit telkens om 11 uur, 13 uur en 15 uur. Gratis bij te wonen op onze stand!

Bekijk de site van deze deelnemer