Limes

8+
8+
20 min.
2019

De Romeinse Limes is de grens van het Romeinse Rijk..

‘Limes’ betekent grenspad in het Latijn. Tweeduizend jaar geleden strekte de Limes zich uit van Groot-Brittannië tot aan de Zwarte Zee en liep via het Midden-Oosten dwars door Noord- Afrika. Een grenslijn van in totaal meer dan 5000 kilometer.

In ons gebied was de grens de Rijn, een natuurlijk barrière in het landschap én een handige transportweg. Op deze grens bewerken boeren hun akkers, vissers plaatsen hun fuiken en houthakkers vellen vol goede moed een boom.

Aan jou de taak om de verschillende Romeinen zo goed mogelijk aan het werk te zetten. En om een slim netwerk van wachttorens te bouwen, zodat de wachters over het bos kunnen waken. Je bouwt een landschap van kaarten en zet Romeinen in om zoveel mogelijk punten te vergaren.

Winnaar International Gamers Award 2014

Vind een winkel